banner
|
start
stop

h1

Hrob T/4 Andrewa Kurcheyho na americkém vojenském hřbitově.

T/4 ANDREW KURCHEY


4th Infantry Division - 22nd Infantry Regiment
Medical Department


KILLED IN ACTION - ZABIT V BOJI
PRISONER OF WAR - VÁLEČNÝ ZAJATEC


29. listopad 1944
Jehličná u Sokolova, Československo


Narozen: 22. leden 1919
New York - USA


Hřbitov: Cypress Hills National Cemetery
Brooklyn, Kings County, New York - USA


ASN: 32042858
T/4 Andrew Kurchey sloužil u 4th Infantry Diviion, 22nd Infantry Regiment jako zdravotník. Během postupu v Normandii byl v červenci 1944 zraněn šrapnelem z dělostřeleckého granátu a byl hospitalizován. Od 1. srpna 1944 byl T/4 Andrew Kurchey pohřešován, v tu dobu bojovala 4th Infantry Division v oblasti poblíž města Villedieu-les-Poêles-Rouffigny v Normandii. Byl zajat Němci a z Normandie se dostává do Stalagu IV-B v německém Mühlbergu. Později je přesunut do pracovního tábora v Jehličné - Arbeits-Kommando A-2 Grasseth, který spadal pod Stalag XIII - B v německém Weidenu. Váleční zajatci z tohoto pracovního tábora byly nuceni pracovat v uhelném dolu Marie v Královském Poříčí (Königswerth), spadající pod Sudetenländische Bergbau AG. V listopadu jeho rodina obdržela zprávu, že je válečný zajatec v Německu, ale již na konci prosince roku 1944 obdrželi novou zprávu, která uvádí, že jejich syn zemřel v německém zajetí, dne 29. listopadu 1944. Andrew Kurchey umírá na zánět hrdla v pracovním táboře v Jehličné.

Týden před oznámení úmrtí Andrewa Kurcheyho rodina obdržela zprávu o ztrátě jejich mladšího syna Pfc. Johna Kurcheyho, který byl zastřelen německým odstřelovačem 25. listopadu 1944 poblíž Aachenu v bitvě o Hamich, sloužil u 9th Infntry Division, 47th Infantry Regiment. T/4 Andrew Kurchey byl pohřben 2. prosince 1944 v Jehličné u Sokolova (Grasseth) v severovýchodní části hřbitova v páté řadě, sedmý hrob. Umístění hrobu Andrewa Kurcheyho bylo známé již od prosince roku 1944 díky informacím, které zaslala německá vláda přes červený kříž. Dne 5. června 1945 se na hřbitově v Jehličné objevuje 3048th Quartermaster Graves Registration Company pod vedením T/Sgt. Richarda Le Roy Lomsdalena, která přichází vyzvednou ostatky amerických vojáků. Nedopatřením je hrob T/4 Andrewa Kurcheyho označen jako hrob civiisty a je ponechán na hřbitově. Vyzvednuty jsou ostatky pouze Pvt. Edwarda R. Beckwitha Jr. a Pvt. Roberta K. Hause od 82nd Airborne Division, které byly pohřbeni také na hřbitově v Jehličné.

Později byl správně identifikován jako hrob amerického vojáka T/4 Andrew Kurchey a byl 20. listopadu 1946 vyzvednut americkými exhumačními jednotkami 611th Quartermaster Graves Registration Company. Dnes je pohřben na Cypress Hills National Cemetery, vedle svého mladšího bratra Johna, kam byl převezen ze hřbitova v Evropě v roce 1949.

Do armády vstoupil 4. března 1941.

Dnes již obec Jehličná neexistuje, zanikla v 70 - 80. letech 20. století, kdy ustoupila uhelnému lomu Jiří, stejně tak jako objekty šachty Marie. Hřbitov v Jehličné, který se nacházel mezi Jehličnou a Královským Poříčím již také neexistuje.