banner
|
start
stop

h1

Pfc. Charles B. McGuire na fotografii z výcviku.

Pfc. CHARLES B. MCGUIRE


5th Infantry Division, 2nd Infantry Regiment
2nd Battalion, Company G


KILLED IN ACTION - ZABIT V BOJI


5. květen 1945
České Žleby, Československo


Narozen: 22. září 1922
Manhattan, New York County, New York - USA


Hřbitov:sekce E, řada 6, hrob 35
Lorraine American Cemetery - Saint-Avold, Francie


ASN: 32639643
Charles Bernand McGuire pocházel z New Yorku, po střední škole působil jako válečná pracovní síla. Do armády byl odveden v listopadu 1942, také jeho dva bratři bojovali ve válce, jeden na Filipínách a druhý působil u námořnictva v Tichomoří.

Byl zařazen k 2. pěšímu pluku, jež byl součástí 5. pěší divize. Devátého července 1944 se její vojáci vylodili v Normandii a přes bojiště ve Francii, Lucembursku a Německu dorazili až k nám a to jako součást 12. sboru (XII Corps) Pattonovy Třetí armády.

Díky dochovaným dobovým hlášením víme, že 2. pěší pluk měl 4. května 1945 velitelské stanoviště v bavorském Altreichenau. Ten den před setměním rota G z druhého praporu obsadila České Žleby, kde se setkala jen s lehkým odporem. Hlídky dorazily až k Teplé Vltavě, kde hledaly vhodný přechod přes řeku pro útok následující den. Krátce před půlnocí hlídka roty G našla neporušený Soumarský most, byla však vypuzena střelbou ze strany nepřítele.

Následně rota G poslala svoji 3. četu k mostu, aby zajistila předmostí, přes které bude moci rota ráno projít. Když četa dorazila na místo, Němci most odpálili a byl použitelný už jen pro pěší jednotky. Pod palbou četa přeplavala na druhou stranu řeky, vyřadila tři z pěti Němci obsazených bunkrů, které chránily most, a zaujala pozice podél železniční trati. Za rozbřesku 5. 5. palba nepřítele zesílila, využili k ostřelování i tank, což činilo most neprůchodný. Četa zůstala na své pozici až do 15.00, kdy od východu dorazil zbytek roty, jež přešel přes pěší lávku u Dobré a donutil nepřítele ke stažení. Rota G pak pokračovala do Stögrovy Huti.

Pfc. Charles B. McGuire má v Morning Report uvedeno, že padl 5. května během boje, když jeho rota útočila na most severně od Bohm Rohrn (nesprávně uvedený německý název pro České Žleby). Stejně tak jako J.C.Wright, který také sloužil v rotě G. V McGuirově novinovém nekrologu jevšak uvedeno, že byl zabit v Německu.

Nicméně Pfc. Michael C. Bilder (1919-2011), který též sloužil v rotě G, ve svých válečných pamětech popisuje jeho smrt jinak. Podle jeho vzpomínek jeden z nováčků v jednotce neodborně zacházel se svou zbraní, vyšla rána, jež trefila McGuirea do břicha a ten byl chvíli na to mrtvý. K události došlo po té, co obsadili Stögrovu Huť a začali čistit přilehlé lesy. Například v Bilderově knize můžeme číst vágní vyjádření, že řeka Vltava tvořila československou státní hranici, což dokresluje zmatek v tom, na jakém území jejich vojáci umírali.

V nemocničních záznamech McGuira se uvádí jako příčina úmrtí průstřel v oblasti čela. Z toho důvodu se domníváme, že v Bilderově knize došlo k záměně jmen a dáváme přednost údajům uvedených v Morning Report. Událost popsanou Bilderem budeme dál zkoumat.

Posmrtně obdržel vyznamenání Purpurové srdce. Pohřben je na vojenském hřbitově v Saint Avold ve Francii.