banner
|
start
stop

h1

Kladrubský a Trpístský poklad

Příběh pokladu v klášteru Kladruby a na zámku v Trpístech.

h2


Objev v Kladrubech


Klášter Kladruby a zámek Trpísty se staly na konci války úložištěm umění a archivních materiálů, které německá armáda zabavila během svého postupu v letech 1941 - 1942 v Sovětském Svazu. Stávají se tak po válce zájmem Sovětské armády, která chce získat zpět svůj majetek, který je ale nyní v rukou americké armády. O poklad začínají jevit zájem hned 13. července 1945, kdy generál Zhadov od 5. gardové armády zasílá požadavek na velitelství 3rd Army adresovaný generálu Pattonovi, kromě toho také na velitelství XXII Corps adresovaný generálovi Harmonovi , aby bylo umožněno odvézt si tento poklad zpět do Sovětského Svaz: "Drahý generále, bylo mně oznámeno, že na území Československa, západně od města Plzně, na venkovských osadách Kladruby a Trpísty, okupované americkými jednotkami, se nacházejí historický poklad náležící Státnímu muzeu Lotyšska, Litvy a města Kyjev, odcizený německými fašisty v letech 1941-1942. Velmi ocením vaší součinnost při vydání povolení mému zástupci pro odvoz uvedených pokladů zpět do SSSR."

Klášter Kladruby a zámek Trpísty v té době střežila 16th Armored Division. Na základě dopisu byl vyslán specialista na umění a archivní materiály, aby prověřil původ nálezu a jeho skutečnho majitele. Ten dorazil na místo 26. července 1945. Na zámku v Trpístech nalézají tísíc beden archivních materiálů, knih a malých muzejních předmětů z Rigy v Lotyššku. Kromě toho se zde nacházejí archivní materiály měst Kyjev, Minsk a Pskov, který byl odhadnut na množství dvou nákladních automobilů.b V kláštěře v Kladrubech nalézá dalších pětset beden archivních materiálů z Rigy v Lotyšsku. Kromě zámku Trpísty a klášteru Kladruby navštívil také zámek v Tachově, klášter Teplá a zámek Kynžvart. V těch nálezá umění a archivní materiály náležící soukromým osobám a Němcům.

Informace byly předány na velitelství amerických vojenských sil v Evropě, aby vydali rozhodnutí o předání pokladu do Sovětského Svazu. Ještě v srpnu posílá generál Zadov nový dopis generálu Pattonovi, kde ho prosí o urychlení procesu.


h2

Dopis z 5. sprna 1945 od ruského generála Zadova adresovaný generálu Pattonovi, ve kterém urguje o urychlení procesu předání archivních materiálů.

h2


Návrat do Kyjeva a Lotyšska


Jelikož až do 3. září nebylo vydáno povolení o předání pokladu do Sovětského Svazu, přijel plukovník Chernilevsky z umělecké komise Sovětského svazu z Moskvy na velitelství XXII Corps v Plzni, kde byl odkázán na velitelství amerických vojenských sil v Evropě, aby projednal tuto záležitost se styčným důstojníkem Sovětského svazu na tomto velitelství. Dle dobových záznamů nešlo Rusům příliš o umělecké předměty, jako spíše o archivní materiály města Kyjev. Hned 4. září 1945 byla svolána konference ve Frankfurtu, na kterou dorazil plukovník Chernilevsky automobilem XXII Corps z Plzně. Tam jim bylo o den později sděleno, že materiály, které náleží Rusku jim předají, ale materiály z Litvy a Lotyšška jim nejsou povinni vydat. V průběhu rozhovoru se ukázalo, že Rusové mají zvláštní zájem na vydání povolení čtyřem sovětským vědcům, kteří byli tou dobou v Praze, aby mohli volně vstoupit do americké oblasti v Kladrubech a Trpístech, aby co nejdříve prozkoumali zmíněné poklady.

Konečné sdělení přichází 21. září 1945, kdy je Sovětskému Svazu povoleno převzít poklad z klášteru Kladruby a zámku Trpísty, včetně části náležící Litvě a Lotyšsku. Již 29. září 1945 je vydáno oficiální povolení a 4. října je zaslána zpráva generálovi Zadovi: "Drahý generále Zadove, velící generál XXII Corps byl instruován, aby uvolnil jedenáct nákladních vozů ruských archivních materiálů umístěných v jeho oblasti."

Tím příběh pokladu z Kladrub a Trpíst končí, dostupné archivní materiály se dále o osudu pokladu nezmiňují.

Zpracoval: David Foud, 17.1.2022

Zdroj: NARA - Restitution Claim Records, compiled 1945-1951: Restitution Cases: General Correspondence-Russia Claims, 1945


h2

Dokument shrnující proces předání pokladu Sovětskému svazu (vlevo) a zpráva adresovaná pro velitelství amerických vojenských sil v Evropě od generála Harmona z XXII Corps ohledně příjezdu plukovníka Chernilevskeho z umělecké komise Sovětského svazu z Moskvy až do Plzně.