banner
|
start
stop

h1

Capt. Merrill B. Rudes - První v Československu

Příběh amerického důstojníka od 358th Infantry Regiment od 90th Infantry Division, který prošel celou válkou a na samotném konci války vstoupil jako první pěší voják na území Československa.

h2


Před válkou


Capt. Merrill Basil Rudes Jr. (ASN: O-1298133) se narodil 1. ledna 1920 ve vesnici Genoa v Ottawa County ve státě Ohio. Narodil se jako první syn Merrillovi B. Rudesovi a Delle M. Rudes. Vyrůstal spolu s jeho bratrem Georgem H. Rudesem. Vystudoval High School Clay-Genoa a dále šel studovat žurnalistiku na státní univerzitu v Ohiu. Vždy snil o tom, se stát novinářem, ale nakonec se stal obchodníkem.

Svoji první manželku, Mary Caroline Leutz, si vzal 17. listopadu 1941. Do armády narukoval 25. února 1942 v Camp Perry Lacarne v Ohio jako vojín. Než se stal důstojníkem, bylo mu přiřazeno ASN 35286798. Po základním výcviku ve Fort Lewis ve státě Washington vstoupil na důstojnickou školu "Officers Dandidate School" ve Fort Benning ve státě Georgia. Výcvikem si prošel u Company C, 467th Chemical Mortar Battalion. Do Anglie odplouvá z USA dne 23. března 1944 s 90th Infantry Division, 358th Infantry Regiment, kde byl později zařazen jako zpravodajský důstojník u S-2 (zpravodajská sekce). Jeho bratr George H. Rudes odchází také do armády a během své služby v Evropě získává Silver Star, dvě Bronze Star a tři Purple Heart.


h2

Merrill B. Rudes (vlevo) se svým bratrem Georgem H. Rudesem (vpravo) v USA před odchodem do Anglie.

h2


Den D + 2


Do Anglie připlouvá 9. dubna 1944, kdy se s jednotkou připravuje na invazi do Normandie. Merrill B. Rudes připlul s 3rd Battalion, 358th Infantry Regiment, 90th Division na Utah Beach v Normandii v Den D + 2 (8. června 1944). Své první pocity popisuje Merrill v dopise domů z 19. června 1944: "Jediné co vám mohu říct je, že jsem někde ve Francii a že bojuji. Nikdy byste si nemohli uvědomit všechny ty věci, které by popisovalo těch několik řádků. Je to tak nepopsatelné, tak naprosto nepředstavitelné, že i kdybych to směl sdělit, nemohl bych vám to popsat. Postačí když řeknu, že jsem dosud nezraněn a kéž to naše společné modlitby tak udrží."

Během bojů ve Francii v oblasti poblíž vesnice Gorges nedaleko Saint-Lo byl raněn střepinou z fosforového dělostřeleckého granátu a byl popálen. Brzy byl ze svých zranění zotaven a i s obvazy pokračoval dál v bojích proti nepříteli. Za hrdinství v akci ze dne 2. ledna 1945 během Bitvy v Ardenách byl vyznamenán Bronze Star.


h2

Merrill B. Rudes ve Francii nebo Německu během války v hodnosti 1st Lieutenant.

h2


Poklad v Merkers


Dle záznamů byl Merrill B. Rudes prvním americkým vojákem, který se dozvěděl o pokladu v německém Merkers a oznámil tuto skutečnost vojenským zpravodajcům. Zdejší solné doly ukrývali množství uměleckých děl a zlata v hodnotě několika miliard dolarů, které zde byly ukryty ustupující německou armádou. Dne 3. dubna 1945 po zabrání Merkers byl Merrill umístěn se svojí jednotkou v budovách solných dolů, kde odpočívali po náročném postupu. Během toho se zde objevuje dvojice německých dívek. Rudes i přes jeho špatnou znalost němčiny pochopil, že se mu dvojice dívek snaží sdělit informaci o uložení rozsáhlého pokladu v dolech. Po sehnání tlumočníka jim bylo sděleno, že mnoho uměleckých děl a zlata odcizených z obsazených zemí, bylo uloženo v solných dolech v Merkers. Následkem bylo vyzdvižení tohoto rozsáhlého pokladu a navrácení pokladů původním majitelům.

Během postupu Německem byl Merrill svědkem osvobození koncentračního tábora Flossenbürg, který 90th Infantry Division osvobodila 23. dubna 1945. Objev koncentračního tábora popsal v dopise domů z 25. dubna 1945: "Přál bych si, abych mokl adekvátně popsat koncentrační tábor, který jsem nedávno viděl. Je naprosto nemožné uvěřit, že národ, který je údajně civilizovaný, mohl dopustit tak barbarskou věc. Čím více těch Němců vidím, tím víc si myslím, že je každý z nich prohnilý. Od vyhublých vězňů po brutální krematorium, kde se likvidovala těla těch, kteří byli přímo zabiti, vyhladověny, umučeni nebo zemřeli na špatné zacházení. Je to neuvěřitelně nepříjemné. V budovách, které by sotva pojaly sto lidí, bydlelo tisíc. Denně jich zemřelo nebo bylo zabito patnáct až sto dvacet, bezdůvodně, jen proto, že byli Židé. Muži, ženy a děti, pracovali, byli biti a hladověli. A stále existují tací, kteří upřednostňují jemné zacházení s německou bestií."


h2

Fotografie Merrilla B. Rudese s jeho vojáky (Lt. Rise a Pfc. Mardel). Pravděpodobně ve Francii či Německu.

h2


Sázka o flašku koňaku


1/Lt. Rudes se vsadil se svým kamarádem 1/Lt. Payne Windrow o flašku koňaku, že jako první vstoupí na území Československa právě on. Dne 18. dubna 1945 v 9:55 ráno se tak skutečně stalo a 1/Lt. Merrill B. Rudes vstupuje jako první americký pěší voják na území Československa poblíž vesnice Hranice (německy Rossabch). Dle popisu válečného zpravodajce Reynoldse Packarda, jel Merrill na kapotě prvního Jeepu, ve kterém byli další dva vojáci (Pfc. Richard Sann a Sgt. Mathew Reluga, který řídil Jeep). Šlo o vojáky od 3rd Battalionu, 358th Infantry Regiment, 90th Infantry Division. Ve druhém Jeepu, který následoval 1/Lt. Rudese, seděl válečný korespondent Reynolds Packard a řidič Sgt. James Ryan, který byl armádním fotografem. Dle záznamů mělo dojít k překročení hranice v místech mezi německou vesnicí Prex a již zaniklou osadou Císařský Hamr (Kaiserhammer). Z popisu z knihy o historii 358th Infantry Regiment, vydané v roce 1945, mělo jít o Task Force (bojové uskupení) sestávající se z Company I na obrněných vozidlech, plukovní I a R čety, kulometného družstva od Company M a z členů velitelství praporu.

Vstup do Československa nebyl tak jednoduchý a byl doprovázen několika bojovými střety. Podél celých hranic bylo mnoho silničních zátaras a nepřátelských odstřelovačů. Těsně před hranicemi Československa, v německé vesnici Regnitzlosau, byla jednotka zadržena na celou půl hodinu, jelikož se dostala pod palbu těžkých kulometů. Během bojů byla tato vesnice velmi poničena palbou z kulometů a explozemi. Za dnes již zaniklou osadou Císařský Hamr (Kaiserhammer) projeli tanky Sherman silniční zátaras z borovicového dřeva a zničily německý tank, který stál za zátarasem. Svůj postup zastavili až u Trojmezí a celkem zajali 36 německých vojáků. Toho dne mnoho průzkumných jednotek překročilo Československé hranice, aby prověřilo obranu nepřítele. Během těchto průzkumných akcí bylo zajato velké množství německých vojáků. Díky válečnému korespondentovi vyšel již další den, 19. dubna 1945, ve většině amerických novinách článek informující o vstupu amerických jednotek na území Československa a o prvenství 1/Lt. Rudese.

Na události z přelomu dubna a května 1945 vzpomíná v dopise rodině z 3. května 1945: "Předpokládám, že jste četli všechny dobré zprávy a máte z toho stejnou radost jako my. Naše štěstí je samozřejmě tlumeno opatrností, jelikož víme, že dokud bude existovat jediný Němec, který bude stále vzdorovat, někteří z nás mohou být zraněni. Takže neslavíme, jen děkujeme Bohu, že jsme stále tady. Jen doufám, že si poslední nacista brzy uvědomí bezvýchodnost situace a hodí ručník do ringu."

V Evropě setrvává až do 3. listopadu 1945 a již 19. listopadu 1945 je zpět v USA. Z vojenské služby odešel 11. února 1946 v hodnosti Captain. Za celou svojí službu byl přítomen mnoha prvenstvím a namísto novináře se stal velmi úspěšným vojákem. Získal Purpurové srdce za svá zranění ve Francii, Bronzovou hvězdu a mnoho dalších vyznamenání za účast v bojích v Evropě. Byl účasten většiny rozhodujících bojových tažení v Evropě.


h2

Jeden z mnoha článků, který vyšel 19. dubna 1945 v amerických novinách informující o vstupu amerických jednotek do Československa. Konkrétní článek je z deníku The Cincinnati Enquirer.

h2


Korea


Podruhé do armády vstupuje 1. září 1950 po začátku Korejské války. Do války již ale nešel a sloužil na vojenské základně v USA. Armádu opouští 23. června 1951. Po odchodu z armády pracuje jako právník. Dne 18. července 1980 si bere jeho druhou manželku Nancy T. Rudes. Merrill umírá ve svých 74 letech dne 20. listopadu 1994. Dnes je pohřben v Lakeview Cemetery v Port Clinton, Ottawa County, Ohio v USA.

Za poskytnutí fotografií a informací děkuji Kathryn Knoll,vnučce Capt. Merrilla B. Rudese.

Zpracoval: David Foud, 15.1.2022


h2

Merrill B. Rudes na fotografii z armády v hodnosti 1st Lieutenant. Fotografie přežila požár domu, povodně a naštěstí se dochovala až do dnešních dnů.