banner
|
start
stop

h1

Projekt virtuálního památníku s názvem "MONUMENTY NEZNÁMÝCH" vznikl v roce 2020 na základě poznatků, které byly uveřejněny v knize s názvem "Svoboda nebyla zadarmo" z května 2020.

V rámci výzkumu bylo nasbírano velké množství informací, dokumentů a fotografií, které by se jen stěží vešly do tištěné publikace. Tento výzkum nebude patrně nikdy u konce.Název projektu vychází z hlediska četného výskytu památníků americké armádě na našem území, ale jména a konkrétní příběhy popsány již nikde nejsou.

Naším cílem je zmapovat všechny vojáky pozemních i leteckých sil americké armády, kteří přišli o svůj život
v letech 1944 - 1945 na území Československa.
Poděkování patří všem, kteří se na projektu virtuálního památníku "MONUMENTY NEZNÁMÝCH" podílejí a pomáhají připomenout tyto muže.Na projektu se podílejí:
Jiří Frýbert
Jiří Frýbert ml.
Pavel Olšmíd

WW2TRACKSWHEELS
patton-memorial
galerie-nepomuk
chescoheroes
fdmuseum
indianhead
16thADA